Mouthpiece

Scroll down for English

Mouthpiece – esitys kuudelle suulle – on nykytanssia ja nykymusiikkia yhdistävä teos, jossa esiintyy kolme puhallinsoittajaa, kaksi tanssijaa ja yksi säveltäjä. Keväästä 2019 työryhmä on yhdessä tutkinut suun kommunikaation eri muotoja ja suuhun liittyviä sosiaalisia konstruktiota sekä pohtinut, missä menevät yksityisen ja julkisen suun rajat. Ryhmän kiinnostuksen kohteena ovat suun liikkeet ja nesteet sekä niihin liittyvät pelot ja nautinnot.

Työryhmä: Lauri Supponen, Linda Martikainen, Elias Girod, Kaisa Kortelainen, Joonatan Rautiola, Saku Mattila, Amita Kilumanga, Johannes Vartola

Yhteistyössä: Mad House Helsinki, Uusinta Ensemble, Esitystaiteen seura

Esityksen valmistumista ovat tukeneet: Taiteen edistämiskeskuksen Uudenmaan taidetoimikunta, Koneen Säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Taiteen edistämiskeskus, Musiikin edistämissäätiö, Helsingin kaupunki

OSTA LIPPU MAD HOUSEN SIVULTA

Mad House Helsinki
ENSI-ILTA | 27 lokakuu 2020 18:00 LOPPUUN VARATTU

29 lokakuu 2020 18:00

31 lokakuu 2020 18:00

01 marraskuu 2020 18:00

//

Mouthpiece – a performance for six mouths – is a piece which combines contemporary dance and music featuring three wind instruments, two dancers, and one composer. Since the spring 2019, the working group has explored different forms of communication of the mouth and social consctructions associated with it, while studying the boundary between the public and the private mouth. The group is interested in oral movements and fluids, and the fears and pleasures associated with them.

Artistic group: Lauri Supponen, Linda Martikainen, Elias Girod, Kaisa Kortelainen, Joonatan Rautiola, Saku Mattila, Amita Kilumanga, Johannes Vartola

In collaboration with Mad House Helsinki, Uusinta Ensemble, Esitystaiteen seura

Supported by Taiteen edistämiskeskuksen Uudenmaan taidetoimikunta, Koneen Säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Taiteen edistämiskeskus, Musiikin edistämissäätiö, City of Helsinki

TICKETS FROM MAD HOUSE

Mad House Helsinki
PREMIER | 27 October, 2020 18:00 / BOOKED

29 October, 2020 18:00

31 October, 2020 18:00

01 November, 2020 18:00