Miten voin liittyä jäseneksi?

Haluatko liittyä jäseneksi?

Esitystaiteen seuran on taiteen ja taiteilijoiden elinympäristö ja kasvualusta, jonka toiminnan ytimessä ovat kollegiaalinen jakaminen, vertaisoppiminen ja vastavuoroisuus. Pyrimme kehittämään erilaisia tapoja toteuttaa rinnakkaiseloa, avoimuutta, vuorovaikutusta ja vaihtoa taiteellisten prosessien ja taiteilijoiden välillä.

Lähetä vapaamuotoinen jäsenhakemus
osoitteeseen info@esitys.fi

Kuka voi liittyä jäseneksi?

Eri taiteenalojen ammattilaiset. (Myös maisterivaiheen opiskelijat voidaan laskea ammattilaisiksi).

Onko jäsenmaksua?

On 15e / vuosi.

Mitä jäsenyys tarkoittaa?

Kollegojen yhteisöön liittymistä, tukea, vertaisoppimista ja vastavuoroisuutta. Ihanaa seuraa, kuplintaa, kukkimista. Jäsenet luovat seuran toiminnanvoivat ehdottaa seuralle tuotantoja, olla mukana seuran toiminnassa, saamassa ja organisoimassa koulutusta ja vertaistoimintaa sekä olla mukana kehittämässä taiteenalaa.