[TEOP] Maa

Olli Kontulaisen ja Jaap Kleveringin Maa on ite-rituaali ja liikeääniperformanssi. Teos on innoittunut intiaanien suhteesta maahan, luontoon, henkisyyteen. Teos ei kuitenkaan pyri representoimaan mitään intiaaneihin liittyvää vaan ite-taiteen tavoin luo omaa todellisuuttaan ja rituaaliaan.

Teos koostuu rituaalivaiheesta sekä jälkiosasta jonka aikana yleisö voi tulla jakamaan ja aistimaan esitystilaa, jonka performanssi on virittänyt.

Maa kuuluu Esitystaiteen seuran Tämä ei ole performanssi teemavuoden ohjelmaan. Performanssia on kehitetty Saaren kartanon residenssissä TEOP-työskentelyviikolla elokuussa 2014.

Maa - Teo keskustelu
Teos toteutettiin yleisölle ensimmäisen kerran 25.8.2014 Amorph! –festivaaliin liittyneessä Tämä ei ole performanssi –keskusteluillassa Esitystaiteen keskuksella.

 

Mainokset