Esitystaiteen seura valitsi syksyn residenssiinsä neljä projektia

(in English below)

Saimme yhteensä 24 hakemusta, joista residenssiin kutsuttiin neljä projektia. Pyrimme tämänkertaisessa haussa tukemaan mahdollisimman montaa projektia/ehdotusta. Kaikki ehdotukset olivat taiteellisesti kiinnostavia sekä huolella valmisteltuja. Tämän vuoksi valintojen tekeminen oli vaikeaa. 

Vuoden 2020 valintaa ohjaavina periaatteina olivat työryhmien sisäinen ja keskinäinen moninaisuus, työsuunnitelman selkeys sekä vastavuoroisuus Esitystaiteen seuran kanssa. Tarkastelun kohteena olivat myös työryhmän muut käytössä olevat resurssit sekä se, kuinka akuutti tilaresidenssin tarve ilmeni projektin/ehdotuksen hakemuksesta.

Valitut taiteilijat ja projektit ovat:

Jenni Kivelä / Strange Plant
Kardo Shiwan / FUR
Jonna Lehto ja Bráulio Bandeira / Animal Being
Työryhmä Emma Castrén, Ilkka Tolonen, Vilma Vantola sekä Gemma Tweedie / The Gynecologist

Residenssi on tilaresidenssi välillä 2.11. – 27.11.2020. Tarjoamme valituille taiteilijoille ilmaisen työskentelytilan (Esitystaiteen keskukselta Suvilahdesta Helsingistä (Eskus), sali 4, koko 60m2), joka on varustettu perusäänentoistolla. Residenssiin kuuluu Esitystaiteen seuran organisoima rento artist talk -tapahtuma (esim. haastattelu) ennen residenssijakson alkua sekä vapaamuotoinen avaus (demo/avoimet harjoitukset/keskustelu/opintopiiri/muu) jakson lopussa.

//

We received 24 applications of which four projects/proposals are invited to the residency. This year we attempted to support as many projects/proposals as possible. All proposals were artistically interesting and carefully made. Therefore making the decisions was difficult. In 2020 the principles directing the selection of the residency were diversity within and between working groups, the clarity of the working plan and suggested reciprocity with the Live Art Society. Also the other available resources for the working group were considered, as well as how urgent the need for the space residency appeared in the application. 

Selected artists and projects are:

Jenni Kivelä / Strange Plant
Kardo Shiwan / FUR
Jonna Lehto ja Bráulio Bandeira / Animal Being
Working group Emma Castrén, Ilkka Tolonen, Vilma Vantola sekä Gemma Tweedie / The Gynecologist

Residency is a working space-residency between 2.11. – 27.11.2020. We offer the selected artist a free-of-charge working space (Studio 4, 60m2, from Esitystaiteen keskus (Eskus), Suvilahti, Helsinki). The space is equipped with a basic sound system. Residency includes an easy-going artist talk organized by Live Art Society before the working period and an informal sharing (demonstration/ open rehearsal/ discussion/ lecture/ other) at the end of the residency period.

Esitystaiteen seuran taiteilijoita Teatteri & Tanssi +Sirkus -lehdessä

Tämän vuoden Teatteri&Tanssi+Sirkus -lehdissä on esitelty kolme Esitystaiteen seuran taiteilijaa/projektia. Numerossa 2/2020 oli Lauri Antti Mattilan ja Juhani Haukan Etsitkö töitä -projekti ja numerossa 3/2020 Heli Keskikallio ja Linda Martikainen kirjoittivat S-projektistaan.

S-projekti vieraili myös Esitystaiteen seuran Syysresidenssissa viime vuonna. S-projekti on Keskikallion ja Martikaisen yhteinen soolojen työstämisen hanke:

Vuoden 2016 loppupuolella päätimme aloittaa kahden soolon työstämisen sekä luoda yksintyöskentelyä purkavan S-projektin. Olimme jakaneet taiteen tekemiseen liittyviä ajatuksiamme koreografian maisteriohjelman aikana, ja valmistumisen jälkeen kummallakin oli kiinnostusta tehdä itselleen soolo ja toisaalta tarve työskennellä yhteistyössä, saada keskustelukumppani mukaan prosessiin.

S-projekti on toiminut ”alustana” dialogiselle soolotyöskentelyllemme, jossa keskeisiä ovat olleet muun muassa kysymykset, miten työskennellä yksin, voisimmeko luoda yhteistä ajattelua soolotyöskentelyn ympärille ja voisiko toisen läsnäolo tuoda ”turvan” tunnetta soolotyön esittämisen hauraaseen hetkeen.

Kysymys siitä, miten työstää sooloa yksin ja toisaalta yhdessä on tässä projektissa läsnä muuttuvina ”työpaikkoina” ja ”työtiloina”. Haaste lienee erityisesti siinä, että työ on luonteeltaan prekaaria. Ei ole mitään pysyvää, ja kaikki täytyy aina luoda uudestaan.

Esitystaiteen seuran syysresidenssin avoin haku auki 29.5. asti!

Open Call: SYYSRESIDENSSI

Esitystaiteen seura järjestää Open Callin syysresidenssiin marraskuulle 2020.

[eng below]

leaf-4470075_1280

Etsimme esityksiä, aiheita, praktiikoita, prosesseja ja ehdotuksia, jotka tekijä(t) itse tuntee juuri nyt inspiroiviksi ja ajankohtaisiksi. Muoto ja tekniikka on vapaa, ehdotus voi olla mitä tahansa teoksen työpajajaksosta installaatioluonnokseen ja harjoitemaastosta esityksen tekemiseen. Hakijoiden taiteenalaa ei ole rajattu, mutta ehdotusten odotetaan sisältävän jonkin performatiivisen / esityksellisen / esitystaiteellisen aspektin.

Residenssi on tilaresidenssi. Tarjoamme valituille taiteilijoille ilmaisen työskentelytilan (Esitystaiteen keskukselta Suvilahdesta Helsingistä (Eskus), sali 4, koko 60m2), joka on varustettu perusäänentoistolla. Hakija voi olla yksittäinen tekijä tai ryhmä. Residenssiin kuuluu Esitystaiteen seuran organisoima rento artist talk -tapahtuma (esim. haastattelu) ennen residenssijakson alkua sekä vapaamuotoinen avaus (demo/avoimet harjoitukset/keskustelu/opintopiiri/muu) jakson lopussa.

Residenssiaika on kaksi tai neljä viikkoa (ma-pe) välillä 2.11. – 27.11.2020. Tila on varattu residenssille arkisin klo 08.00-22.00. Residenssiin valitaan 1-3 ryhmää/ehdotusta. Residenssiä haetaan täyttämällä LOMAKE sekä lähettämällä liitteet osoitteeseen residenssi.esitys@gmail.com otsikolla SYYSRESIDENSSI/ ”projektin nimi” viimeistään perjantaina 29.05.2020.

Pyydämme liittämään hakemukseen seuraavat asiat:

*Teoksen/projektin kuvaus + projektin tavoitteet (max 1 A4)

*Lyhyt reflektio/ajatuksia siitä, miten projekti toimii osana Esitystaiteen seuran / Eskuksen yhteisöä. Millaista vastavuoroisuutta se ehdottaa, mitä se antaa, millaisia toiveita työskentelyyn sisältyy?

*CV/t

Voit hakea residenssiä, vaikka et olisi Esitystaiteen seuran jäsen. Valitulta taiteilijalta/taiteilijoilta edellytetään jäseneksi liittymistä ennen residenssipaikan vastaanottoa. Hakemukset käy läpi Esitystaiteen seuran hallituksesta valittu syysresidenssityöryhmä, joka on tänä vuonna Heli Keskikallio ja Linda Martikainen. He tekevät ehdotuksen residenssivalinnoista muille hallituksen jäsenille, jotka tekevät lopullisen valinnan yhteistyössä syysresidenssityöryhmän kanssa. Ilmoitamme valinnoista kaikille hakijoille viimeistään maanantaina 15.6.2020.

[eng]

Live Art Society Open Call: AUTUMN RESIDENCY

Live Art Society facilitates an Open Call for November 2020.

leaf-4470075_1280

We are looking for performances, topics, practises, processes and suggestions, that artist(s) feel right now inspiring and important. No limitations on form or technique, suggestion can be anything from art work’s workshop period to installation sketch, and from practising matrix to making a performance. All fields of art are included, but suggestions are expected to include some kind of performative aspect.

Residency is a working space-residency. We offer the selected artist a free-of-charge working space (Studio 4, 60m2, from Esitystaiteen keskus (Eskus), Suvilahti, Helsinki). The space is equipped with a basic sound system. The applicant can be an individual artist or a group. Residency includes an easy-going artist talk organized by Live Art Society before the working period and an informal sharing (demonstration/ open rehearsal/ discussion/ lecture/ other) at the end of the residency period.

Residency time is two or four weeks (Mon-Fri) between 2.11. – 27.11.2020. We can offer a place for 1-3 groups/suggestions. You can apply by filling up the FORM and sending attachments to our address residenssi.esitys@gmail.com with a topic AUTUMN RESIDENCY/”project name” latest by Friday 29.05.2020.

We kindly ask you to add in the following information:

*A short description of the project/piece + aims for the project (max 1 A4)

*A short reflection / thoughts about how the project could work as part of Live Art Society’s / Eskus’s community. What kind of reciprocity it suggests, what it offers and what kind of needs or wishes you have for the working period?

*CV/s

You can apply for the residency even though you are not a member of Live Art Society. Chosen artist(s) are obliged to join the Society before receiving the residency-place. The board of the Society choses each year a team of board members that are responsible for organizing the Open Call for Autumn residency. This year the team consists of Heli Keskikallio and Linda Martikainen. The team goes through the applications and makes a suggestion to the rest of the board members. The board makes the final decision together with the team. The applicants will be informed about the selections the latest on Monday 15.6.2020.

 

 

Tulossa syksyllä 2020

****

LOGO_color_blackText_BIG

ELOKUU

Anna-Sofia Sysser & työryhmä: Paradisaea (SIIRRETTY KORONAN TAKIA KEVÄÄSEEN 2021)

Paradisaea on erityisesti lapsi- ja perheyleisöille suunnattu esitystaideteos, jonka lähtökohtana ovat kaksi lintuheimoa: paratiisilinnut ja lavastajat. Esitys saa ensi-iltansa elokuussa 2020 Nykytaidetila Kutomossa Turussa Esitystaiteen seuran tuotantona. Sen jälkeen teos tuodaan Helsinkiin.

Ohjaus: Anna-Sofia Sysser

Äänisuunnittelu: Jonna Karanka

Valosuunnittelu: Ina Niemelä

Esiintyjät: Katja Sallinen, Sophia Wekesa, Marjut Maristo ja Enni Suominen

Esitykset Turussa Nykytaidetila Kutomolla Esitystaiteen seuran ja Ehkä-tuotannon yhteistuotantona.

****

SYYSKUU

Joel Texeira Neves: Kuunteleminen

Kuunteleminen on opastus taajuuksiin 0–100khZ. Taajuuksiin, jotka helposti häviävät ihmisten välillä. Nämä taajuudet resonoivat ruumiissa, mutta vain harvoin sisäkorvassa. Tälle kierrokselle ja takaisin teidät opastaa Silva Belghiti.

Näyttelijä: Silva Belghiti

Ohjaaja: Joel Teixeira Neves

Äänisuunnittelija: Johannes Vartola

Skenografi: Samuli Laine

Tuottaja: Veera Lamberg/ Esitystaiteen seura

Visuaalinen ilme: Samuli Laine

Tuotanto: Esitystaiteen seura, Kiasma-teatteri ja Tampereen Työväen Teatteri

****

LOKAKUU

Jon Irigoyen: The Mole, the Serpent and the Spider

The Mole, the Serpent and the Spider tutkii ja terävöittää huomiokykyämme (poliittiseen) liikkeeseen käyttäen apunaan eristämisen, voimaannuttamisen ja toiston työkaluja. Työskentelyn aikana taiteilijat pyrkivät tekemään näkyväksi piiloon jääneet ja ohitetut kehon liikkeet ja kehollisuuden ilmentymät, jotka kuvaavat yhteiskuntien kehitystä järjestyksen ihannoinnista kontrollin ihannointiin.

Esitykset Kallio Stagella 15.-16.10.

Girod & Martikainen & Supponen: Mouthpiece

Koreografi-tanssijat Elias Girod ja Linda Martikainen sekä säveltäjä Lauri Supponen ohjaavat nykymusiikkia ja -tanssia sekä niiden praktiikoita yhdistävän Mouthpiece-teoksen. Lisäksi mukana on kolme puhallinsoittajaa: huilisti Kaisa Kortelainen, oboisti Saku Mattila ja saksofonisti Joonatan Rautiola sekä äänisuunnittelija Johannes Vartola.

Ryhmä tutkii yhdessä kehojen kommunikaation eri muotoja, kehoihin liittyviä sosiaalisia konstruktioita, yksityisen ja julkisen rajoja sekä tässä hetkessä olemista. Tarkastelupintoina näille aiheille toimivat suu ja sitä kautta kulkeva hengitys.
Osatuottajana projektissa ovat Esitystaiteen seuran lisäksi Mad House ja kamariyhtye Uusinta Ensemble.

Ensi-ilta ja kolme esitystä Mad Housella 27.10-1.11.2020.

****

MARRASKUU

NIGHTSCHOOL 2020

Nightschool on aikuisten yökoulu muutoksesta ja tulevaisuudesta. Se on yön yli kestävä esitys ja retriitti, joka antaa tilan ja ajan henkilökohtaisen muutoksen tutkimiselle osana ennennäkemätöntä ekokriisiä. Yön yli kestävä NIGHTSCHOOL on poikkeuksellinen mahdollisuus osallistua ekologiseen jälleenrakentamiseen esityksen muodossa sekä altistua taiteelle ja pimeydelle, yhdessä kahdenkymmenen muun osallistujan ja mukaan kutsuttujen asiantuntijoiden ja tutkijoiden kanssa. Yön aikana yhdessä opitut ja jaetut tiedot, taidot ja tunteet ovat avainasemassa sopeutumisessa ja selviytymisessä jälkifossiilisessa maailmassa.

Työryhmä: Milla Martikainen, Maija Nurmio, Pauli Riikonen, Essi Rossi ja Ulla Raitio

Taiteellisen työryhmän lisäksi jokaiseen esitykseen kutsutaan myös eri alojen asiantuntijavieraita, tutkijoita ja taiteilijoita. Merkittävää on myös katsojien muuttuminen osallistujiksi ja oman kokemuksensa asiantuntijoiksi teoksen sisällä. Yön aikana nämä erilaiset näkökulmat, tiedot, taidot ja tarpeet tulevat jaetuksi tasa-arvoisessa ja turvallisessa tilassa.

Esitykset Helsingissä 20.11.2020 ja 28.11.2020.

****

MENOSSA KOKO VUODEN

Mattila & Haukka: Etsitkö töitä?

 

 

Sosiaalisen koreografian opintopiiri

Esitystaiteen seurassa alkoi maaliskuun alussa sosiaalisen koreografian opintopiiri, jota luotsaa seuran jäsen Jon Irigoyen. Opintopiiri on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.

****

Are you interested in social choreography?

We are living in uncertain and blurry times where friendship, work, ecologies, emotions and even love are in crisis. In light of all this, we invite you to join us in the creation of a Social Choreography working group in Helsinki. Similar groups are already operating in Frankfurt, Germany and Duke University, USA.

1580825278821_images (1)
Social Choreography investigates the intersections between embodiment, choreography and political life. It explores how we can learn and unlearn pre-choreographed aspects of our personal, social, cultural and political lives. As a cultural practice, it can create new spaces, preparing the imagination for envisioning new social relations and ecological thinking.

The group will meet every 2 weeks in the afternoons from March to May (6 gathering). We will meet in the spaces of Eskus Performance Center in Suvilahti, Kallio. The first gathering will happen on the 3rd of March at 5.30pm.

We will share our interests and expectations, and we will also plan the following meetings together. If you can not attend that day but you are still interested please send us an email!
The gatherings will be facilitated by Jon Irigoyen and Emma Hovi. We will work with texts, images and small exercises to give each meeting a focus. Refreshments and a safe discussion environment will also be provided by us.

The group is open to everyone! It is not necessary to have a background in the arts, theory or dance to join the group.

Welcome!

Registration and info: jon.irigoyen@aalto.fi / hoviemma@gmail.com
Where: Eskus Performance Center. (Kaasutehtaankatu 1, 00540 Helsinki) Suvilahti, Kallio
Why: Take control of our lives

When:

3rd March

17th March (cancelled)

31st March

14th April

28th April

12th May

 

 

Taidetoimijoiden YYA(Ystävyys, Yhteistyö ja Avunanto) -kokous pidettiin Esitystaiteen seuran vetämänä pe 13.3. Teatteri Toivossa

Esitystaiteen seura on ollut aktiivisena järjestämässä yhteistyötä eri taidetoimijoiden välille. Muutama vuosi sitten syntyi ajatus kokoontumisesta, jossa eri toimijat voisivat jakaa huoliaan ja hyviä käytäntöjään mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Syntyi YYA-kokous, ja vuoden 2019 tapahtumaan osallistui aktiiveja kolmestakymmenestä eri taiteen alan organisaatiosta. Esitystaiteen seuran ohella järjestäjinä olivat muun muassa Pois poteroista -liike, Nuoren voiman liitto, Kiila, Esitystaiteen seura ja Catalysti.

unnamed

YYA-tapaaminen on vertais- ja verkostoitumistapahtuma helsinkiläisille eri taiteenalojen taiteilijavetoisille ryhmittymille, yhteenliittymille, tiloille, verkostoille ja toimijoille. Lähtökohtana on koota toimijoita yhteen, tutustua, keskustella sekä kartoittaa eri toimijoiden haluja ja tarpeita. Onko jotain, missä toimijat voisivat oppia toisiltaan, jakaa toimintatapoja, resursseja tai muodostaa yhteenliittymiä? Pääpaino on verkostoitumisessa ja vertaistuessa.

Tämänvuotinen tapahtuma osui perjantaille, jolloin koronapandemian vakavuus alkoi hahmottua. Siksi ilmoittautuneista osallistujista paikalla oli vain noin 1/5. Päätimme kuitenkin, että nyt jos koskaan on aika solidaarisuudelle. Pidimme kokouksen kaikesta huolimatta.

Pohdimme pienryhmissä jaksamiseen, ammatilliseen kehittymiseen, yhteisöllisyyteen ja uusien yleisöjen saavutettavuuteen liittyviä aiheita.

Jaamme tässä muistiinpanot keskustelluista aiheista

 

Ammatillinen kehittyminen:

-jatkuvuuden tai rakenteiden puute työssä estää kehittymistä

-kiire, selviytyminen -> ei aikaa kehittämistyöhön

-kehittymiseen tarvitaan yhteisö, vaikea kehittyä yksin

-tavoitteiden kirjaaminen ja niistä keskusteleminen ja arvioiminen on todella tärkeää, myös onnistumisten toteamiselle aikaa

-suunnittelupäivät, matkat voivat mahdollistaa yhteistä reflektointia

-aikajänteiden pidentäminen ->  5-10 vuotta olisi hyvä suunnitella etukäteen

-omien toimintatapojen sanoittaminen auttaa

-kuka maksaa lisäkoulutuksen?

-arvaamattomuuden hyväksyminen auttaa, aina ei voi onnistua

-toisten toimijoiden työn seuraaminen tärkeä työkalu

-taiteenala vaikuttaa siihen, kuinka helposti asioista pystytään puhumaan (mm. palautteenannon tavat erilaisia eri taiteenlajeissa)

-rakentavan palautteenantamisen opetteleminen tärkeää (!)

 

Jaksaminen:

-työskentelyn ekologia

-omista työskentelytavoista kiinnipitäminen

-taiteellinen kasvu on yhdessä kasvamista

-apurahat määrittävät taiteilijan vuosisykliä, tarve kuitenkin myös kesannolle ja ei-tekemiselle

-mikä luo aikaa? tilat, yhteisöt ja ei-taiteeseen liittyvät harrastukset voivat auttaa

-taiteellinen työpajailu ja harjotteiden tekeminen yhdessä

-miten organisoida perhe-elämää suhteessa työhön?

 

Yhteisö:

-yhteisöä lujittavia tekijöitä: mielekkyys, jakaminen, viestintä, artikulaatio, toimintamallit

-yhteisöä heikentäviä tekijöitä: jos joku kokee jäävänsä yksin tai ulkopuolelle, lamaantuminen

-vertaistuen tärkeys

-tärkeää selvittää, millä motiivilla ollaan mukana

-työnjako, prosessien hallinta

-varhaisen tuen malli käyttöön kaikissa yhteisöissä, jossa työntekijöitä!

-organisaatiokaavio hyvä olla olemassa

-ehdotus esim. hallitusten kokoukseen: tehdään 60 minuuttia konkreettisesti jotakin, joka hyödyttää yhteisöä ennen kuin aloitetaan kokous

 

Uudet yleisöt:

-podcast, Facebook, Insta, Tiktok

-viidakkorumpu paras

-lehtitiedotteet kirjoitetaan valmiiksi juttumuotoon, jotta niihin mahdollisimman helppo tarttua

-pop up ->  yksi kerta ei riitä, pitää olla useita kertoja, jotta näkyvyys toimii

-ratikkamainokset ym. isot mainokset ->  lisäävät tunnettuutta, mutta eivät myy lippuja

-haaste: ei voi ennustaa  mainosten vaikutusta

 

Avoimuuden vaaliminen:

-resurssien niukkuudessa avoimuus on solidaarisuutta (!)

-miten purkaa yhteisöllisesti myös negatiivisia tunteita?

-luottamuksellisuus

-tärkeää: mahdollisuus myös olla jakamatta

-valtapositiot vaikuttavat rehellisyyteen

-prosessien mallintaminen, jotta muiden ei tarvitse tehdä samaa työtä uudestaan

-toive kaikille: avoimesti kerrotaan, miten toiminnan piiriin pääsee

-voiko menestyjien kerhoja välttää?

 

Esitystaiteen seura tarjosi tilaisuuteen osallistujille lounaan. Kiitämme lämpimästi kaikkia tilaisuuden järjestämiseen osallistuneita yhteisöjä ja niiden jäseniä:

Lauri Antti Mattila (Pois poteroista -liike / Esitystaiteen seura)
Paola Livorsi (Catalysti)
Sara Salmenmäki (Teatteri Toivo)
Mikko Paakkola (Taidemaalariliitto)
Veera Lamberg (Esitystaiteen seura ja Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat ry/ STST)
Kikka Rytkönen (Muu ry)

Kokoukselle toivottiin jatkoa. Pyrimme järjestämään kokoontumisen uudestaan. Sitä ennen vertaistukea voi saada ja hakea Facebook-ryhmästä nimeltä ”YYA Platform of Artist-run organisations”.

 

 

Etsitkö töitä? -projekti haastaa työn käsitteen

Lauri Antti Mattilan ja Juhani Haukan Etsitkö töitä? -hanke etsii työntekijöitä 30.4.2020 asti.

HAKEA VOIT TÄÄLTÄ!

Etsitkö töitä? on kokeellista arkkitehtuuria, kriittistä palvelumuotoilua, sosiaalista veistotaidetta ja dokumentaarista elokuvaa yhdistävä esitystaiteellinen hybridi. Media- ja kaupunkitilaan levittäytyvä teos tekee työn antamisesta taidetta ja kysyy työn ja taiteen mahdollisuuksia jälkifossiilisen jälleenrakennuksen aikakautena. Teoksessa taide ottaa osaa yhteiskunnan uudelleen ajattelemiseen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Kuvassa oikealla Juhani Haukka ja vasemmalla Lauri Antti Mattila. Kuva: Visa Knuuttila.

Etsitkö töitä? on tutkielma työstä, ajasta ja yhteisöstä. Kahden kuukauden apurahajaksoja tarjoten projekti etsii ihmisiä töihin, tekemään juuri sitä työtä, mitä he haluavat. Hanke kyseenalaistaa radikaalilla tavalla työn käsitteen, irrottaa sen markkinatalouden vallitsevasta tuloslogiikasta ja korvaa ajatuksella työstä (maailmaan) suhteisiin asettumisen käytäntöinä.

Hakuprosessi on lähtenyt käyntiin. Kyselykaavakkeen täyttämällä hakija osallistuu arvontaan, joka mahdollistaa seitsemälle ihmiselle, heidän ehdottamansa tai yhdessä suunnitellun työn tekemisen kahdeksi kuukaudeksi.

Hanke luo tilan poikkeuksellisille teoille: hiljaisille, syrjäänjääneille, kiireessä kadotetuille, unelmoiduille, tekemättä jääneille töille. Sille, mikä pitäisi tehdä. Tai sille, jota ei vielä ole. Jonka voisi unelmoida ja luoda tähän maailmaan. Hyvän teon. Töille, joiden tekemiseen ei ole ehkä ollut mahdollisuutta, tai jotka ovat tuntuneet liian hulluilta, liian villeiltä, liian tavanomaisilta, kannattamattomilta tai epäselviltä. Jotka voivatkin olla kaikkein tärkempiä, jotka voivatkin avata yllättävillä tavoilla mahdollisuuden tärkeimpään.

Teoksen toteutusalueena koko Suomi. Ikähaarukka 4-120 vuotiaat.

Teos on Esitystaiteen seuran osatuontanto.
Hanketta tukevat Koneen säätiö, Alfred Kordelinin säätiö ja Taike.

 

Anna-Sofia Sysser työstää uutta teostaan

Esitystaiteen seuran jäsen Anna-Sofia Sysser työstää parhaillaan uutta teostaan Koneen säätiön apurahalla. Teos on osa Esitystaiteen seuran tämän vuoden tuotantoa ja saa ensi-iltansa ensi syksynä.

Toimittaja Anna-Stina Nykänen haastatteli Anna-Sofia Sysseria viime sunnuntain Helsingin Sanomiin:

Lue juttu tästä!

”Taiteilija Anna-Sofia Sysserin vuosia jatkunut työsarka alkoi pienestä havainnosta. Hän alkoi kiinnittää huomiota siihen, miten usein Suomessa törmäsi trooppisiksi kutsuttuihin asioihin. Niitä tuli vastaan koko ajan kaupoissa. Ja tietysti oli useita kylpylöitä.

15c09cdb114b42e2d8eb417b1f54-1455719.jpg!d

Sysseriä alkoi tosissaan kiinnostaa keinotekoisen tropiikin näkyminen suomalaisten elämässä. Miten tropiikkia meillä tuotetaan, mitä merkityksiä me sille annamme? Ja onko sillä mitään tekemistä todellisen tropiikin kanssa?

Vuonna 2018 Sysser teki aiheesta lopputyönsä Aalto-yliopistossa visuaalisen kulttuurin ja nykytaiteen maisteriohjelmassa (ViCCA). Työn nimi oli Tropical Dreams. Nyt hän jatkaa aiheen parissa Koneen säätiön apurahalla. Tutkimuksen lisäksi tarkoitus on laatia aiheesta dokumenttielokuvan käsikirjoitus ja tehdä lasten esitys.”

 

 

Avoin kirje Helsingin kaupungin päättäjille

Avoin kirje Helsingin kaupungin päättäjille

Arvoisat kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet!

Toivomme, että kokouksessanne huomenna tiistaina hylkäätte ja palautatte uudelleen valmisteluun taidetoimijoille esitetyt leikkaukset. Ehdotus sisältää tuhoavia leikkauksia muun muassa Esitystaiteen seuralle, Todellisuuden tutkimuskeskukselle, KokoTeatterille, Myllyteatterille, Liisa Pentti + Co:lle ja Ylioppilasteatterille. Olemme vakiintuneita toimijoita ja olemme täyttäneet tunnollisesti kaupungin meille asettamat kriteerit. Pidämme leikkauksia perusteettomina. Ne ajavat ryhmät ahdinkoon, jopa lopettamiseen. Ne aiheuttavat suoraa inhimillistä kärsimystä taiteilijoiden ja heidän perheidensä keskuudessa.

Kaupungin kulttuurimäärärahat eivät ole kokonaisuutena pienentyneet. Uusien ryhmien nostamista avustusten piiriin ei voi pitää asiallisena perusteena leikkauksille. Summat, joista puhutaan ovat kaupungin mittakaavassa pieniä, mutta toimijoille merkittäviä. Pitkään toimineet ja meritoituneet, jatkuvasti toimintaansa kehittävät ja toimintatavoiltaan ainutlaatuiset ja keskenään erilaiset toimijat joutuvat ajamaan alas toimintaansa. Toimijoiden kestävä kasvu tehdään mahdottomaksi. Ylioppilasteatterin toiminnan ja olemassaolon esitetyt leikkaukset vaarantavat kokonaan. On hölmöä yrittää pidentää peittoa leikkaamalla toisesta päästä. Ylioppilasteatteri on toiminut vuodesta 1926. Ei sen toimintaa korvaa 6000 euron jakaminen uusille ryhmille. Eikä sen nimittäminen aikuisten harrastustoiminnaksi tee oikeutta teatterin taiteilijoille tai toiminnalle yhtenä Suomen merkittävimmistä teattereista (Lapualaisooppera, Marat/Sade, Elvytystä, Mahnovitsina, Valtuusto-trilogia).

Esitetty äärimmäisen lyhytnäköinen ja tuhoava kulttuuripolitiikka heikentää organisaatioita, ryhmiä ja yhteisöjä, jotka ovat taiteilijan ja kulttuurikentän kehityksen paras apu. Toiminta-avustukset ovat edelleen aivan liian pieniä menestyksellisen ja kunnianhimoisen toiminnan pyörittämiseen ja nyt niistä halutaan vielä leikata. Ryhmien heikentyneet toimintaedellytykset tulevat näkymään kaupungilla yksittäisten työryhmien avustushakemusten lisääntyneenä määränä. Sen sijaan, että rahaa myönnettäisiin organisaatioille keskitetysti ja nämä voisivat rahoittaa sillä edelleen yksittäisiä tuotantoja, nyt yksittäisten taiteilijoiden energia suuntautuu taiteellisen työn sijaan hakemiseen. Sen sijaan, että voisimme tehdä taidettamme, kirjelmöimme kaupungille ja teemme lisää hakemuksia.

Jaoston puheenjohtaja Tuomas Finne kertoo HS:lle 11.12., että yksi merkittävä kriteeri oli toimijoiden yleisömäärät. Finnen mukaan on oleellista arvioida esimerkiksi sitä, kuinka paljon kaupunki tukee esityksiä yhtä ostettua lippua kohden. ”Joillakin toimijoilla yleisömäärät olivat laskeneet, minkä katsottiin vaikuttaneen myös niiden merkittävyyteen.”

Puhe yleisömääristä nyt esitetyissä perusteluissa paljastaa, että toiminnan kehityksen, tavoitteiden saavuttamisen ja nousseen rahoituksen vaikutuksien huomioimisen sijaan, on katsottu vuoden vanhoja katsojatilastoja. Vuodelle 2019 esitystaiteen seuran rahoitus nousi 2000 eurolla. Kaupungin perusteluissa mainittiin, että ”yhdistys on korkealaatuinen ja taiteellisesti kunnianhimoinen toimija, joka on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä esitystaiteen kärkinimistä Suomessa.” Esitystaiteen seurassa rahoituksen kasvu vuonna 2019 on näkynyt toiminnan hypähdysmäisenä kasvuna ja laajenemisena. Esitystaiteen seuran osalta pudotus vuoden 2018 katsojamäärissä oli suoraa seurausta Taiken tekemästä 33% varoittamattomasta leikkauksesta avustukseemme, mikä johti siihen, että jo tehtyjä suunnitelmia ei pystytty 2018 toteuttamaan. Lukuja vertaillessa unohtuu lukujen taustat – se miten rajuja jälkiä tuhoavat rahoituspäätökset toimintaan jättävät. Kaupunki on leikkaamassa kasvavasta ja kehittyvästä ainutlaatuisesta toiminnasta. Vuonna 2019 katsojamäärät ovat jo kaksinkertaistuneet vuodesta 2018. Vuoden 2020 toimintasuunnitelman kärkenä on uusien laajojen yleisöjen, erityisesti lasten ja nuorten, tavoittaminen esitystaiteelle – sekä uudet taiteeseen osallistumisen tavat. Leikkaukset estävät meitä kasvattamasta yleisömääräämme, kun emme voi tehdä suunniteltuja panostuksia markkinointiin.

Vielä syvemmin puhe yleisömääristä paljastaa, että päätösten valmistelussa ei ole ymmärretty erilaisuutta eri taiteenalojen ja toimijoiden välillä. Vaikka osa esitystaiteesta onkin muodoltaan katsomosta katsottavia näyttämöesityksiä, suuri osa keskittyy toimijuuksien, katsojuuden ja osallisuuden kysymyksiin – ja on muodoiltaan, osallistujamääriltään ja yleisösuhteiltaan jotain muuta. Tällaiset esitykset ovat yhteismitattomia teatteritiloissa tapahtuvien näyttämöesitysten kanssa eikä niitä voi vertailla katsojaluvuissa. Esitystaiteen seura on taiteen, taiteilijoiden ja yleisön yhteinen elinympäristö – ainoa laatuaan. Esitystaiteen seuralla ei ole kiinteää näyttämöä, vaan esitykset tapahtuvat erilaisissa ympäristöissä autosta kaupunkitilaan ja taidegalleriasta kotaan – usein ilman kiinteitä katsomoita. Mm. vuoden 2020 Etsitkö töitä? -hanke antaa osallistujille mahdollisuuden hakea ja saada itse suunnittelemiaan tai yhdessä suunniteltuja töitä. Media- ja kaupunkitilaan laajenevaan esityshybridiin ei myydä lippuja, mutta odotettavissa on kymmenien tuhansien ihmisten yleisö sekä poikkeuksellista näkyvyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

HS:n haastattelussa esiin tulleissa kriteereissä kaupunki tuntuu esittävän toimijoille taiteen muotosisältöjä koskevia toiveita ja tavoitteita. Kaupungin esiin tuomat ikään kuin neutraalit ja yhteismitalliset katsojamäärä- ja tuki-per-myyty-lippu-kriteerit ohjaavat tekemään näyttämöteoksia suurille katsomoille myynti edellä. Meidän toimintamme tavoitteet ovat kuitenkin toisaalla: näkyvyyden, osallisuuden ja saavutettavuuden lisäksi haluamme tehdä tilaa esitys- ja tuotantomuotojen moninaisuudelle ja monikollisuudelle. Taiteen kokijan tarkastelu kuluttajana tai asiakkaana – tai taiteen typistäminen tuotteeksi tai palveluksi ei riitä meille – haluamme tehdä taidetta, joka muuttaa maailmaa, laajentaa katsoja-toimijuuksia ja ehdottaa taiteelle arvoa kvantitatiivisten mittareiden ulkopuolelta.

Toimintamme tarkoitus on elinympäristön rakentamisen kautta taiteen, taiteilijoiden ja yleisön toimintaedellytysten parantaminen sekä taiteen uudet muodot; ei ”mahdollisimman monen lipun myyminen mahdollisimman pienin kuluin per lippu” – mitä kaupunki tuntuu ehdottavan (Jos se olisi jälkimmäinen, keskittyisimme myyntiin ja isoihin katsomoihin). Esitystaiteen seuran vuoden 2019 tuotannoissa ei esimerkiksi ole ollut kiinteitä katsomoita, mikä asettaa omat rajoitteensa katsojamäärille.

H_2_HD@YoshiOmori
Esitystaiteen seuran esityksestä H.(2019). Kuvassa Hanna Ahti, Tatu Nenonen (kumartuneena), Lauri Mattila ja Noora Dadu. Kuva: Yoshi Omori
Filosofi Luce Irigaraylle rakastaminen on toisen erilaisuuden tunnistamista ja tunnustamista. Jos kaupungin avustuspäätöksiä tehdään ensisijaisesti katsojalukuperustaisesti, millaista taidekenttää ja taidetarjontaa se tuottaa?
Esitystaiteen seurassa kiinnitämme huomiota siihen, millaisia katsojuuksia ja toimijuuksia tuotamme, kannamme vastuuta esittävien taiteiden ilmaisukielen uudistumisesta, maksamme vuokraa välillisesti kaupungille, työllistämme osa-aikaisen tuottajan, myymme lippuja, tuotamme 2-3 ensi-iltaa vuodessa, kehitämme vuorovaikutusta taiteilijoiden, taidetoimijoiden ja yleisön välillä, mahdollistamme taiteilijoiden työtä sekä tarjoamme alustan taiteilijoille ja katsojuuksille kehittyä – kaiken tämän kaupunki on saanut 12 000 eurolla vuodessa – mutta emme voi tehdä tilaa esitys- ja tuotantomuotojen moninaisuudelle ja uusille muodoille, jos toimintaamme tarkastellaan näyttämöesityksiä tuottavan toimijan kriteerein – toimintamme on sellaisiin toimijoihin verrattuna yhteismitatonta. HS:n haastattelussa Tuomas Finnen puheissa taiteen tuen oikeutus vertautuu yritystukiin: se kenellä on eniten myyntiä, on tukensa ansainnut. Toimijan onnistuminen ja toiminnan arvo mitataan numeroissa. Me emme ole täällä kuitenkaan ensisijaisesti myymässä tai tekemässä voittoa, ennen kuin kauneutta, kehittämässä kestäviä elämän käytäntöjä ja muuttamassa todellisuutta, jossa elämme.

 

Esitystaiteen seuran vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa korostuu esitystaiteelle uusien laajojen yleisöjen tavoittaminen, uudet taiteeseen osallistumisen tavat ja kohderyhminä etenkin lapset ja nuoret. Vuonna 2019 seura on ollut eturintamassa luomassa taiteen, yleisön ja taiteilijoiden avointa ja yhteistä elinympäristöä, kehittämässä eri järjestöjen välistä yhteistoimintaa, luomassa tukirakennetta taiteilijoille prekaareissa tilanteissa – ja näin ollut kantamassa vastuuta esitävän taiteen kentän hyvinvoinnista ja elinvoimaisuudesta. Olemme kiinnittäneet huomiota etenkin toiminnan saavutettavuuteen (esteettömyys, kielikysymykset) ja avoimuuteen – ja siihen että että kaupungiltamme saamamme resurssit olisivat mahdollisimma laajalle taiteilijakunnalle tarjolla – ja kanavoituisivat hienona, korkealuokkaisena ja näkyvänä taiteena yleisölle. Vuoden 2019 uusia toimintamuotoja (mm. tilaresidenssi, päästökompensaatiot, helsinkiläisten taidetoimijoiden YYA-tapaaminen) ollaan edelleen kehittämässä ja toiminta on laajenemassa entisestään. Esityksistä, yleisöltä, kriitikoilta ja taiteilijoilta saamamme palautteen mukaan olemme myös onnistuneet tässä ja toimintamme on koettu äärimmäisen tärkeäksi. Haluamme kasvattaa toimintaamme, ja mielellään kehitämme myös myyntiä ja markkinointia, mutta se vaatii kaupungilta hakemiamme panostuksia.

Kunnioittaen, näillä perusteilla toivomme, että otatte ehdotukset toiminta-avustuksiksi uudelleen tarkasteluun ja korjaatte summia toiseen suuntaan – tai palautatte esityksen takaisin valmisteluun. Uuteen valmisteluun toivomme rohkeutta ajatella laatikon ulkopuolelta ja todeta, että kenttä tarvitsee kokonaisuutena monivuotisen kasvavan rahoituksen suunnitelman.

 

Parhain terveisin,
Lauri Antti Mattila, ohjaaja, teatteritaiteen maisteri, Esitystaiteen
seuran pj.
Atro Kahiluoto, ohjaaja, teatteritaiteen maisteri, taiteilija
professori, Esitystaiteen seuran jäsen

Esitystaiteen seuran tapahtumakalenteri/ Syksy 2019

leaf-4470075_1280

12.9.2019 Uusien ilta klo 17.30

Ilta on avoin ja tarkoitettu kaikille seuran toiminnasta kiinnostuneille taiteilijoille ja valmistumista lähestyville opiskelijoille.

Esitystaiteen seura esittäytyy ja kertoo toiminnastaan, vapaamuotoista hengailua sekä fantasiointia kysymyksistä: Millaisia toimintaympäristöjä taiteilijana kaipaisin? Millaisia muotoja seuran toiminta voisi ottaa? Miten seura voisi toimia tukena taiteilijoille? Syysbonarina tarjoamme myös jelppiä ja vinkkejä apurahahakuihin.

10.10.2019 Opintopiiri: Esitystaide ja päästökompensaatiot klo 18.00

Tervetuloa Esitystaiteen seuran opintopiiriin, jonka teemana ovat taiteen päästökompensaatiot ja kestävät käytännöt. Illan aikana keskustellaan ja opiskellaan yhdessä aihepiiriä, mukaan voi tuoda omat tietonsa tai luulonsa, mutta pelkkä uteliaisuuskin riittää. Käsitellään mm. erilaisia päästökompensaatiohankkeita ja -tarjontaa, (esitys)taiteen päästöjä ja taidetoimijoiden kompensaatioesimerkkejä sekä kompensoinnin etiikkaa: onko kyse vain nykyaikaisesta anekaupasta ja omantunnon vaientamisesta? Onko taidetoiminta itsessään jonkinlaista ”henkistä, symbolista kompensaatiota” ja riittää sinällään? Mistä rahoitus päästökompensaatioon, kun taidetoimintakin väistämättä aiheuttaa joitakin päästöjä. Maailmassa, jossa vähän jokainen julistaa olevansa ”ilmastosankari”, miksi taiteilija tai taidelaitos ottaisi päästösyntejä kannettavakseen?

25.10.2019 Artist talk w/ Delta Venus ja S-projekti klo 18.00

Tervetuloa perjantaina 25.10. klo 18-20:00 tapaamaan Esitystaiteen seuran SYYSRESIDENSSIN taiteilijoita ja keskustelemaan heidän meneillään olevista projekteista ja tavoistaan tehdä taidetta.

Ohjelmassa:
klo 18: Keskustelu: Heli Keskikallion ja Linda Martikaisen kanssa heidän S-projektistaan ja praktiikoistaan
klo 18:45-19:00 tauko
klo 19 Keskustelu: Sara Mellerin kanssa Delta Venus -ryhmän tekeillä olevasta teoksesta The Betty Show
klo 20 Vapaata hengailua

15.11.2019 klo 12.30-13-30 Päivädisko/ Syysresidenssin Delta Venus -työryhmä avaa praktiikkaansa

Delta Venus -työryhmä avaa harjoitusprosessiaan päivädiskossa Esitystaiteen keskuksessa (sali 1) kello 12.30-13.30 – tervetuloa diskoilemaan!

Delta Venus työskentelee parhaillaan Esitystaiteen seuran SYYSRESIDENSSISSÄ.

THE BETTY SHOW/ Delta Venus- työryhmän projekti
The Betty Show yrittää tehdä esityksen ilman solistia, ilman A-roolin näyttelijää, ilman illan tähteä. Show on rajatilassa. Esitys voi olla tv-show, varietee-show, haastattelu ja tunnustus, intiimi ja seuraavassa hetkessä iso spektaakkeli. Ehkä hän ei halua olla koko ajan läsnä, ehkä hän ei pysty antamaan aina kaikkeaan yleisölleen. B-rooli. Betty ei pysty enää hillitsemään hermojaan vaan raivoaa röyhelömekossa. Esityksessä raivotaan röyhelömekossa. Sitten siinä on erilaisia kännipersoonia. Esityksessä on ehkä shownumeroita ja rajatilakokemuksia. The Betty Show on viiden naisen party monster joka haluaa kaiken, haluaa kokea kaiken, kokeilla kaikkea, ja olla kaikkien kanssa. Päivä on ollut pitkä ja Betty on janoinen!

29.11.2019 Work in progress/ Syysresidenssin taiteilijat Heli Keskikallio ja Linda Martikainen esittelevät työtään klo 18.00

S-projektin yhdeksäs esitysiltama järjestetään osana Esitystaiteen seuran Syysresidenssiä!

S-projekti on koreografien Heli Keskikallion ja Linda Martikaisen vuonna 2016 aloittama pitkäjänteinen kahden soolon rinnakkainen yhteistyöprojekti, joka haastaa soolotyöskentelyn konventioita sekä luo alustoja taiteilijoiden yhteentulemisille. Projekti järjestää mm. esitystapahtumia sekä keskusteluja taiteellisen työn ja sen mahdollistumisen ympäriltä. Esitystaiteen seuran Syysresidenssissä Martikainen ja Keskikallio tutkivat soolopraktiikan, sooloesityksen ja niiden yleisösuhteiden välistä vuorovaikutusta sekä työstävät sooloesityksiään.

Lisätietoja täältä: www.facebook.com/Sprojekti

MITÄ
Tapahtumaan sisältyy kaksi sooloesitystä ja keskustelua. Sooloesitysten jälkeen koreografit Heli Keskikallio ja Linda Martikainen kertovat soolotöistään sekä S-projektista. Yleisö voi osallistua vapaasti keskusteluun.

MILLOIN
Esitysiltama alkaa perjantaina 29.11 klo 18.00 ja kestää noin klo 20.30 asti. Tapahtumasta voi poistua aiemmin, mutta myöhässä ei valitettavasti pääse sisään.

ILMOITTAUTUMINEN
Yleisöpaikkoja on rajallisesti. Jotta varmistat paikkasi, ennakkoilmoittaudu lähettämällä sähköpostia osoitteeseen sprojekti . production [ at ] gmail . com.

MISSÄ
Esitysiltama järjestetään Esitystaiteen keskuksen Studio 4:ssä Puhdistamolla 2. kerroksessa.
Käyntiosoite: Eskus – Esitystaiteen Keskus, Kaasutehtaankatu 1, Helsinki.

ESTEETTÖMYYS
Eskuksen toiseen kerrokseen menee hissi viereisestä gallerian aulasta. Otathan meihin ennakkoon yhteyttä, jotta varmistamme sujuvat järjestelyt: Tarvittaessa täysin esteetön kulku. Tilassa on inva-WC.

Tapahtuman kielenä on englanti ja suomi. Käännämme tarvittaessa yhdessä kieleltä toiselle.

Vapaa pääsy
Tervetuloa!