Kaikki yhteiset asiat

KaikkiYhteiset - 33

Kuusi tuntia, 18 huonetta, 512148 kämmenenleveyttä tyhjää ja kaksi kaipausta.

Eeva-Liisa Mannerin runot täyttivät Galleria Laterna Magican kellarigallerian kahdeksi viikoksi. Esitystaiteilijat Masi Eskolin, Kaisa Illukka ja Tuukka Vasama rakensivat monimuotoisen ja moniaistisen elävän installaation, jossa runot ja kieli kietoutuivat yhteen kuva-, tila- ja esitystaiteen kanssa.

KAIKKI YHTEISET ASIAT oli esitysinstallaatio, joka havainnoi maailmaa runojen kautta (Eeva-Liisa Manner: Kromaattiset tasot eli johdatus vangitun muodon murtamiseen). Tekijöilleen tämä installaatio oli ympäristö, jossa oli mahdollista tutkia avoimuutta, tapahtumista ja toisten kanssa olemista. Miten asettua hallinnan ja hallitsemattomuuden, läsnä- ja poissaolon, näkyvän ja näkevän väliin, yhteenpunoutumaksi, kaikille yhteiseksi asiaksi? Yleisölle installaatio antoi mahdollisuuden astua samaan virtaan, samaan kysymiseen.

”Mutta tämä ei ole tärkeätä. En
ota vakavasti itseäni, otan vakavasti Tyhjän.
Se on subjekti, minä olen verbi.”

Esitysinstallaatiossa saattoi vierailla haluamansa ajan. Teos oli avoinna Galleria Laterna Magicassa Helsingin Kruununhaassa 30.1.—14.2.2009 välisenä aikana ma—pe klo 11—17, la klo 11—15. Galleriaan oli vapaa pääsy.

Teoksen valmistamista tukivat Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan maakuntarahasto, Taiteen Keskustoimikunta, Uudenmaan taidetoimikunta sekä Helsingin Kaupungin Kulttuuriasiainkeskus.

Mainokset