Työprosessi, joka ”muutti ihan kaiken” – Mouthpiece liikkuu musiikin ruumiillisuuden rajapinnoilla

Mad Housen, Esitystaiteen seuran ja Uusinta Ensemblen yhteistuotanto Mouthpiece saa ensi-iltansa tänään Mad House Helsingin näyttämöllä. Haastattelin kolmea teoksen taiteilijaa, jotka ovat toimineet työryhmän kokoonkutsujina. Linda Martikainen, taiteilijanimeltään Lin Da, ja Elias Girod ovat koreografeja ja tanssijoita, Lauri Supponen on ammatiltaan säveltäjä.

Mouthpiece, Helsinki, 2020. Photos: Sanni Siira

Lähtölaukaus tänään ensi-iltansa saavalle teokselle oli kolmikon yhteistyö Circulating Mouthpiece vuonna 2018. Yhteistyö vei kolmikon pohtimaan sanaa mouthpiece, suomeksi suukappale, jolla puhallinsoittaja soittaa instrumenttiaan. Työryhmä alkoi työstää ajatusta soittamisen ruumiillisuudesta. Hengityksen yhteys molempiin praktiikoihin, soittamiseen ja tanssimiseen, tuntui lähentävän ilmaisun tapoja kohti toisiaan.

Miksi halusitte tehdä teoksen?

Lin Da: Teos sai alkunsa yhteistyöprojektista Circulating Mouthpiece Uusinta Ensemblen kanssa. Yhteistyö Laurin ja Eliaksen kanssa oli niin kiinnostava ja hedelmällinen, että halusimme jatkaa. Projektista jäi ilmaan kysymys suusta, mikä ei päässyt ihan käsittelyyn asti. Nyt olemme halunneet jatkaa pohdintaa siitä, miten työskennellä tanssijoiden ja muusikoiden kesken.

Elias Girod: Tässä työssä erilaista suhteessa Circulating Mouthpieceen on se, että tässä projektissa päätettiin kaikista lähtökohdista itse. Olemme miettineet tarkkaan, mikä on meitä kaikkia yhdistävä teema ja mikä työskentelytavoissa on yhteistä. Se on johtanut pohdintaan siitä, mikä on hyväksyttävää ja miten asiat luetaan, mikä on outoa ja mikä ihan tavallista.

Lauri Supponen: Yhteinen lähtökohta oli suu, joten siksi tuntui luonnolliselta, että mukana on juuri puhallinsoittajia. Uusinta Ensemblesta valikoitui projektiin muusikoita, joilla on aikaisempaa kokemusta poikkitaiteellisesta työskentelystä. Uusinta Ensemblen taiteellisen johtajan innostus aikaisemmasta yhteistyöstämme kannusti meitä jatkamaan.

Mouthpiece, Helsinki, 2020. Photos: Sanni Siira

Minkälaisia haasteita olette kohdanneet?

Lin Da: Varmasti haastavinta, ja samalla antoisinta, on ollut kollektiivinen työskentely. Olen oppinut eniten irti päästämisestä, siitä ettei kaikkea vastuuta tarvitse kantaa yksin. On ollut arvokasta, että projektia on voitu haudutella yhdessä yli kahden vuoden ajan. Aina emme ole samaa mieltä, mutta neuvottelu ja omien kiinnostusten artikuloiminen avaa uusia väyliä. Prosessi voi mennä nopeastikin eteenpäin, kun porukassa on erilaisia vahvuusalueita. Tällainen poikkitaiteellinen työskentelytapa vaatii luottamusta, jotta se voi toteutua kaikille mielekkäällä tavalla. Korona-ajan etätyöskentely Zoomissa oli osittain haastavaa, mutta tuotti paljon kirjallista materiaalia, johon pystyimme viittaamaan puku- ja tilasuunnittelija Amita Kilumangan ja valosuunnittelija Olivia Pohjolan tullessa mukaan projektiin. 

Lauri: Aluksi oli haasteita siinä, että meillä oli erilaisia käsityksiä ensembletyöskentelystä. Mutta lopulta ryhmä on hitsautunut yhteen aika luonnollisesti. Luulen, että Zoomissa käydyt keskustelut sitoivat ryhmää ja loivat yhteistä pohjaa työskentelylle. Ilman koronan aiheuttamia rajoitteita keskustelua ei ehkä olisi käyty niin paljon, vaan olisimme edenneet harjoitteisiin aikaisemmassa vaiheessa.

Elias: Pitkäjänteisyys on haastavaa; pitää ylläpitää motivaatiota ja hyväksyä se, että tilanteet muuttuvat. Minusta on erityisen hienoa, että tässä esityksessä prosessi näkyy. Peilausharjoitteet olivat luontevia Zoomin raameissa. Videopuhelut toivat harjoitusprosessiin mukaan myös soolotyöskentelyä, jonka materiaalia on valunut esitykseen.

Mitä taiteellisesti uutta on löytynyt?

Lin Da: Olen saanut opetella vetovastuun jakamista. Useimmiten työ koreografina on aika yksinäistä ja vastuuta kantaa yksin. Vastuun jakaminen on tuonut myös lempeyttä työskentelyä ja itseä kohtaan. Aina ei tarvitse olla parhaimmillaan ja silloin vastuuta voi jakaa enemmän toisten kanssa.

Mouthpiece, Helsinki, 2020. Photos: Sanni Siira

Elias: Tässä koronatilanteessa ja muutenkin tässä pitkässä prosessissa on pitänyt kestää sitä, etteivät kaikki asiat tapahdu aina tutulla tavalla tai itselle luontevimmassa aikataulussa. Silti se on johtanut hyvään lopputulokseen. Olen ylpeä siitä, että olemme onnistuneet luomaan sellaisen ilmapiirin, että kaikki uskaltavat tuoda itseään esiin myös ammatti-identiteetin takaa.

Lauri: Minulle uutta on ollut kurottautuminen ulos itselleni tutusta yksin työskentelevän säveltäjän identiteetistä. Tämän esityksen äänisuunnittelu on luotu kollektiivisesti.

Mihin prosessi johtaa esitysperiodin jälkeen?

Lauri: Tämähän on muuttanut aivan kaiken! Herkkyyteni on kehittynyt valtavasti kohti moniaistisempaa havainnointia, ja ymmärtämään liike-ilmaisun ja visuaalisen suunnittelun merkityksiä. Olen kimmoisampi kuin koskaan.

Myös Linda ja Elias nyökyttelevät ja toteavat, että taiteidenvälinen yhteistyö on ehdottomasti rikkaus, jota he haluavat työssään vaalia jatkossakin.

Veera Lamberg

Kirjoittaja on tanssitaiteilija ja Esitystaiteen seuran tuottaja, joka on erityisen kiinnostunut taiteellisten prosessien tukemisesta ja artikuloimisesta, jotta prosessien sisältämä huima ammattitaito saataisiin esiin ja täyteen käyttöönsä.

***

MOUTHPIECE

Mouthpiece – esitys kuudelle suulle – on nykytanssia ja nykymusiikkia yhdistävä teos, jossa esiintyy kolme puhallinsoittajaa, kaksi tanssijaa ja yksi säveltäjä. Keväästä 2019 työryhmä on yhdessä tutkinut suun kommunikaation eri muotoja ja suuhun liittyviä sosiaalisia konstruktiota sekä pohtinut, missä menevät yksityisen ja julkisen suun rajat. Ryhmän kiinnostuksen kohteena ovat suun liikkeet ja nesteet sekä niihin liittyvät pelot ja nautinnot.

Jokaisen esityksen jälkeen yleisöllä on mahdollisuus jäädä teosta käsittelevään vapaamuotoiseen keskustelutilaisuuteen, jonka kesto on max 30 minuuttia. Keskustelu käydään suomeksi ja englanniksi.

Työryhmä: Lauri Supponen, Lin Da (Linda Martikainen), Elias Girod, Kaisa Kortelainen, Joonatan Rautiola, Saku Mattila, Amita Kilumanga, Olivia Pohjola

Yhteistyössä: Mad House Helsinki, Uusinta Ensemble, Esitystaiteen seura

Esityksen valmistumista ovat tukeneet: Taiteen edistämiskeskuksen Uudenmaan taidetoimikunta, Koneen Säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Taiteen edistämiskeskus, Musiikin edistämissäätiö, Helsingin kaupunki

Liput: 10/12/18€ 
Paikka : Mad House Helsinki / Teurastamo

Aikataulu: 

ENSI-ILTA | Mouthpiece: 27 lokakuu 2020 18:00 LOPPUUN VARATTU / BOOKED

29 lokakuu 2020 18:00

31 lokakuu 2020 18:00

01 marraskuu 2020 18:00