Esitystaiteen seura valitsi syksyn residenssiinsä neljä projektia

(in English below)

Saimme yhteensä 24 hakemusta, joista residenssiin kutsuttiin neljä projektia. Pyrimme tämänkertaisessa haussa tukemaan mahdollisimman montaa projektia/ehdotusta. Kaikki ehdotukset olivat taiteellisesti kiinnostavia sekä huolella valmisteltuja. Tämän vuoksi valintojen tekeminen oli vaikeaa. 

Vuoden 2020 valintaa ohjaavina periaatteina olivat työryhmien sisäinen ja keskinäinen moninaisuus, työsuunnitelman selkeys sekä vastavuoroisuus Esitystaiteen seuran kanssa. Tarkastelun kohteena olivat myös työryhmän muut käytössä olevat resurssit sekä se, kuinka akuutti tilaresidenssin tarve ilmeni projektin/ehdotuksen hakemuksesta.

Valitut taiteilijat ja projektit ovat:

Jenni Kivelä / Strange Plant
Kardo Shiwan / FUR
Jonna Lehto ja Bráulio Bandeira / Animal Being
Työryhmä Emma Castrén, Ilkka Tolonen, Vilma Vantola sekä Gemma Tweedie / The Gynecologist

Residenssi on tilaresidenssi välillä 2.11. – 27.11.2020. Tarjoamme valituille taiteilijoille ilmaisen työskentelytilan (Esitystaiteen keskukselta Suvilahdesta Helsingistä (Eskus), sali 4, koko 60m2), joka on varustettu perusäänentoistolla. Residenssiin kuuluu Esitystaiteen seuran organisoima rento artist talk -tapahtuma (esim. haastattelu) ennen residenssijakson alkua sekä vapaamuotoinen avaus (demo/avoimet harjoitukset/keskustelu/opintopiiri/muu) jakson lopussa.

//

We received 24 applications of which four projects/proposals are invited to the residency. This year we attempted to support as many projects/proposals as possible. All proposals were artistically interesting and carefully made. Therefore making the decisions was difficult. In 2020 the principles directing the selection of the residency were diversity within and between working groups, the clarity of the working plan and suggested reciprocity with the Live Art Society. Also the other available resources for the working group were considered, as well as how urgent the need for the space residency appeared in the application. 

Selected artists and projects are:

Jenni Kivelä / Strange Plant
Kardo Shiwan / FUR
Jonna Lehto ja Bráulio Bandeira / Animal Being
Working group Emma Castrén, Ilkka Tolonen, Vilma Vantola sekä Gemma Tweedie / The Gynecologist

Residency is a working space-residency between 2.11. – 27.11.2020. We offer the selected artist a free-of-charge working space (Studio 4, 60m2, from Esitystaiteen keskus (Eskus), Suvilahti, Helsinki). The space is equipped with a basic sound system. Residency includes an easy-going artist talk organized by Live Art Society before the working period and an informal sharing (demonstration/ open rehearsal/ discussion/ lecture/ other) at the end of the residency period.