Taidetoimijoiden YYA(Ystävyys, Yhteistyö ja Avunanto) -kokous pidettiin Esitystaiteen seuran vetämänä pe 13.3. Teatteri Toivossa

Esitystaiteen seura on ollut aktiivisena järjestämässä yhteistyötä eri taidetoimijoiden välille. Muutama vuosi sitten syntyi ajatus kokoontumisesta, jossa eri toimijat voisivat jakaa huoliaan ja hyviä käytäntöjään mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Syntyi YYA-kokous, ja vuoden 2019 tapahtumaan osallistui aktiiveja kolmestakymmenestä eri taiteen alan organisaatiosta. Esitystaiteen seuran ohella järjestäjinä olivat muun muassa Pois poteroista -liike, Nuoren voiman liitto, Kiila, Esitystaiteen seura ja Catalysti.

unnamed

YYA-tapaaminen on vertais- ja verkostoitumistapahtuma helsinkiläisille eri taiteenalojen taiteilijavetoisille ryhmittymille, yhteenliittymille, tiloille, verkostoille ja toimijoille. Lähtökohtana on koota toimijoita yhteen, tutustua, keskustella sekä kartoittaa eri toimijoiden haluja ja tarpeita. Onko jotain, missä toimijat voisivat oppia toisiltaan, jakaa toimintatapoja, resursseja tai muodostaa yhteenliittymiä? Pääpaino on verkostoitumisessa ja vertaistuessa.

Tämänvuotinen tapahtuma osui perjantaille, jolloin koronapandemian vakavuus alkoi hahmottua. Siksi ilmoittautuneista osallistujista paikalla oli vain noin 1/5. Päätimme kuitenkin, että nyt jos koskaan on aika solidaarisuudelle. Pidimme kokouksen kaikesta huolimatta.

Pohdimme pienryhmissä jaksamiseen, ammatilliseen kehittymiseen, yhteisöllisyyteen ja uusien yleisöjen saavutettavuuteen liittyviä aiheita.

Jaamme tässä muistiinpanot keskustelluista aiheista

 

Ammatillinen kehittyminen:

-jatkuvuuden tai rakenteiden puute työssä estää kehittymistä

-kiire, selviytyminen -> ei aikaa kehittämistyöhön

-kehittymiseen tarvitaan yhteisö, vaikea kehittyä yksin

-tavoitteiden kirjaaminen ja niistä keskusteleminen ja arvioiminen on todella tärkeää, myös onnistumisten toteamiselle aikaa

-suunnittelupäivät, matkat voivat mahdollistaa yhteistä reflektointia

-aikajänteiden pidentäminen ->  5-10 vuotta olisi hyvä suunnitella etukäteen

-omien toimintatapojen sanoittaminen auttaa

-kuka maksaa lisäkoulutuksen?

-arvaamattomuuden hyväksyminen auttaa, aina ei voi onnistua

-toisten toimijoiden työn seuraaminen tärkeä työkalu

-taiteenala vaikuttaa siihen, kuinka helposti asioista pystytään puhumaan (mm. palautteenannon tavat erilaisia eri taiteenlajeissa)

-rakentavan palautteenantamisen opetteleminen tärkeää (!)

 

Jaksaminen:

-työskentelyn ekologia

-omista työskentelytavoista kiinnipitäminen

-taiteellinen kasvu on yhdessä kasvamista

-apurahat määrittävät taiteilijan vuosisykliä, tarve kuitenkin myös kesannolle ja ei-tekemiselle

-mikä luo aikaa? tilat, yhteisöt ja ei-taiteeseen liittyvät harrastukset voivat auttaa

-taiteellinen työpajailu ja harjotteiden tekeminen yhdessä

-miten organisoida perhe-elämää suhteessa työhön?

 

Yhteisö:

-yhteisöä lujittavia tekijöitä: mielekkyys, jakaminen, viestintä, artikulaatio, toimintamallit

-yhteisöä heikentäviä tekijöitä: jos joku kokee jäävänsä yksin tai ulkopuolelle, lamaantuminen

-vertaistuen tärkeys

-tärkeää selvittää, millä motiivilla ollaan mukana

-työnjako, prosessien hallinta

-varhaisen tuen malli käyttöön kaikissa yhteisöissä, jossa työntekijöitä!

-organisaatiokaavio hyvä olla olemassa

-ehdotus esim. hallitusten kokoukseen: tehdään 60 minuuttia konkreettisesti jotakin, joka hyödyttää yhteisöä ennen kuin aloitetaan kokous

 

Uudet yleisöt:

-podcast, Facebook, Insta, Tiktok

-viidakkorumpu paras

-lehtitiedotteet kirjoitetaan valmiiksi juttumuotoon, jotta niihin mahdollisimman helppo tarttua

-pop up ->  yksi kerta ei riitä, pitää olla useita kertoja, jotta näkyvyys toimii

-ratikkamainokset ym. isot mainokset ->  lisäävät tunnettuutta, mutta eivät myy lippuja

-haaste: ei voi ennustaa  mainosten vaikutusta

 

Avoimuuden vaaliminen:

-resurssien niukkuudessa avoimuus on solidaarisuutta (!)

-miten purkaa yhteisöllisesti myös negatiivisia tunteita?

-luottamuksellisuus

-tärkeää: mahdollisuus myös olla jakamatta

-valtapositiot vaikuttavat rehellisyyteen

-prosessien mallintaminen, jotta muiden ei tarvitse tehdä samaa työtä uudestaan

-toive kaikille: avoimesti kerrotaan, miten toiminnan piiriin pääsee

-voiko menestyjien kerhoja välttää?

 

Esitystaiteen seura tarjosi tilaisuuteen osallistujille lounaan. Kiitämme lämpimästi kaikkia tilaisuuden järjestämiseen osallistuneita yhteisöjä ja niiden jäseniä:

Lauri Antti Mattila (Pois poteroista -liike / Esitystaiteen seura)
Paola Livorsi (Catalysti)
Sara Salmenmäki (Teatteri Toivo)
Mikko Paakkola (Taidemaalariliitto)
Veera Lamberg (Esitystaiteen seura ja Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat ry/ STST)
Kikka Rytkönen (Muu ry)

Kokoukselle toivottiin jatkoa. Pyrimme järjestämään kokoontumisen uudestaan. Sitä ennen vertaistukea voi saada ja hakea Facebook-ryhmästä nimeltä ”YYA Platform of Artist-run organisations”.